Soutěž "O nejkrásnějšího podzimního draka"

20. 10. 2022 proběhlo vyhodnocení výtvarné podzimní soutěže. Do soutěže se zapojily všechny třídy naší školy a žáci školní družiny. Děti měly nakreslit nebo jinak vytvořit podzimního draka. Vzhledem k velkému věkovému rozpětí účastníků, jsme ohodnotili všechny práce za krásné. Děti dostaly sladkou odměnu. Za všechny krásné draky děkujeme.

Mgr. Martina Halfarová