Výtvarná soutěž - Nejkrásnější čepice

Žáci  naší základní a praktické školy se v lednu zúčastnili výtvarné soutěže - O nejkrásnější čepici. Své práce vystavili v prostorách školy. Všichni žáci za krásná dílka obdrželi sladkou odměnu.