návštěva informačního a poradenského střediska

V rámci volby povolání žáci 8. + 9. ročníku navštívili informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově. Program byl zaměřen na sebepoznání a následně na nabídku škol, také jim byla představena náplň práce některých povolání. V závěru mohli individuálně konzultovat své dotazy s poradcem. Žáci se také zúčastnili exkurze do strojírenské  firmy společnosti Hestego a.s. a Rostex Vyškov s.r.o.