Pracovní činnosti ZŠ spec. I.

V hodinách pracovních činností jsme vyráběli dárky pro maminky ke Dni matek.