Tělocvik na hřišti ZŠ spec. II.+III.+IV. 2.6.2021

V hodině tělocviku jsme se vydali na vycházku do parku na dětské hřiště. Pořádně jsme si protáhli tělíčka.