Vycházka do přírody ZŠ spec. I.

Hodiny tělesné výchovy jsme trávili pobytem v přírodě.