Ekologická vycházka

Žáci ZŠS I., VII. třídili odpad, sledovali okolní přírodu, ptactvo, rostliny, stromy, keře. Všímali si množství aut, která projela sídlištěm, čistotu na chodnících i travních porostech.