Miniatletické závody

Žáci ZŠ I., VII. třídy si vyzkoušeli běh na krátkou vzdálenost, skok z místa, hod na cíl a do dálky. Odměnou jim byly sportovní zážitky, ale také medaile a sladkosti.