ZŠ I, ZŠS I, ZŠS VII - miniatletické závody

V pátek 24. května jsme uspořádali pro žáky miniatletické závody. 

Protože nám nepřálo počasí, přemístili jsme se do tělocvičny. Žáci soutěžili v hodu do dálky, hodu na cíl, v běhu na krátkou vzdálenost, skoku z místa. Sportovní atmosféra přispěla k podání dobrých výsledků všech žáků. Přesto mezi nejlepší patřil 

ze třídy ZŠ I Šimon Kadlec, ze třídy ZŠS I Erik Merta a třídy ZŠS VII Tomáš Bajer. Odměnou pro všechny byly diplomy, medaile a sladkosti.