Nová třída pro žáky s poruchou autistického spektra