Digitalizujeme školu - realizace investice národního plánu obnovy